222

Provize a poplatky

Provize a poplatky

Provize za zprostředkování prodeje nemovitosti a služby s tím související

(průkaz energetické náročnosti, kompletní právní servis, bankovní či advokátní úschovy, vypracování daňového přiznáni, vyřízení veškerých formalit souvisejících s převodem nemovitosti na příslušném KÚ, vyřízení formalit při převodu smluv na dodávky energií, předání/převzetí nemovitosti), výše provize je 3% z prodejní ceny za nemovitost včetně DPH, minimálně 50 tisíc korun českých

Provize za zprostředkování koupě nemovitosti

dle rozsahu poskytnutých služeb (vyhledávání nemovitosti, prohlídky nemovitostí, odborné posouzení technického stavu nemovitosti, vypracování smluvní dokumentace či zastupování a kontrola smluvní dokumentace připravené protistranou, atd.)

Provize za zprostředkování pronájmu

  • Dlouhodobý pronájem (12 měsíců a více)
    provizi hradí jak majitel nemovitosti, tak nájemce
    každá ze stran hradí provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného
  • Krátkodobý pronájem (méně než 6 měsíců)
    každá ze stran hradí provizi ve výši 15% z celkového nájemného za období uvedené v nájemní smlouvě, ne však více než částku ve výši jednoho měsíčního nájemného